Drug manufacturer Pharmacon Gignos ( 38 products)


List Of all medicine manufactured by Pharmacon Gignos ( By Medicine type )


Medicine Type Medicine Count
Syrup : Spex (100ml) , Vomny (30ml) , Artize (15ml) 3
Injection : Dguta (80mg) , Irays (100mg) , Irays (200mg) , Corton (10mg) , Maddox (500mcg) , Vomny (4mg) , Zerox (250mg) , Zerox (500mg) , Maddox (1500mcg) , Zerox (1000mg) , Ultracon (100mg) , Rizul (40mg) , Kam (100mg) , Spy (60mg) , Petop (40mg) , Kam (250mg) , Kam (500mg) , Rolay (20mg) 18
Tablet : Sir (10mg) , Otago (200mg) , Otago (400mg) , Flori (150mg) , Vomny Md(4mg) , Luzer (5mg) , Leroy (250mg) , Leroy (500mg) , Zasix (6mg) , Aramis (100mg) , Burin (300mg) , Aramis (200mg) , Azod (200mg) , Artize (250mg) , Artize (500mg) 15
Capsule : Otto (20mg) , Megadox (200mg) 2