Medicine : Odbro 200copper

Name:Odbro 200copper
Type:Tablet
Manufacturer:John Walter Labs
Generic Use:Ofloxacin
Composition:Ofloxacin(200 Mg)
Substitutes:flowmet (200mg) , owin (200mg) , ofco (200mg) , oftab (200mg) , of w(200mg) , frecin (200mg) , planim (200mg) , swalox (200mg) , oflomil (200mg) , olfo (200mg) , zygolox (200mg) , ofl (200mg) , linkof (200mg) , wisoflox (200mg) , oflacin tab , ofla (200mg) , gofla (200mg) , eflox (200mg) , ol (200mg) , otras (200mg) , floxo (200mg) , opex (200mg) , synacin (200mg) , ofloxacin (200mg) , oflaquin (200mg) , qvid (200mg) , esoflox (200mg) , bru o(200mg) , talocin (200mg) , qa (200mg) , ofloren (200mg) , harpoon (200mg) , floze (200mg) , oftar (200mg) , oflamed (200mg) , o one(200mg) , rubyflox (200mg) , offload (200mg) , max o flox(200mg) , skyflox (200mg) , tabo (200mg) , ofnij (200mg) , ofsun (200mg) , opec (200mg) , tyflon (200mg) , selof (200mg) , topflox (200mg) , floxzen (200mg) , ofoxin (200mg) , zenflox (200mg) , oxwal (200mg) , zanovid (200mg) , ofson (200mg) , oxit (200mg) , oflocon (200mg) , qxt (200mg) , ofka (200mg) , bestoflox (200mg) , megaflox (200mg) , vofloxa (200mg) , chekmet (200mg) , ruflox (200mg) , qulox (200mg) , ceoflox (200mg) , olo (200mg) , novadep at(200mg) , oflomits (200mg) , oflog (200mg) , yonflox (200mg) , promiflox (200mg) , ozee (200mg) , aroflox (200mg) , ideflox (200mg) , ofcil (200mg) , oq (200mg) , oxtab (200mg) , galoxin (200mg) , o win(200mg) , oza (200mg) , echocin (200mg) , o f(200mg) , oflatoon (200mg) , ofloine (200mg) , oxasil (200mg) , albig (200mg) , tofbid (200mg) , oxbid (200mg) , oxazil (200mg) , off (200mg) , oflamax (200mg) , mofla (200mg) , bioff (200mg) , zo (200mg) , timcin (200mg) , jof (200mg) , oflash (200mg) , ofbest (200mg) , srflox (200mg) , floxade (200mg) , elcin (200mg) , acflox (200mg) , ofmas (200mg) , zeflo (200mg) , veflox (200mg) , ambiox (200mg) , comoflox (200mg) , oshflox (200mg) , entof (200mg) , deofloxcin (200mg) , o cebran(200mg) , ofsia (200mg) , oflon (200mg) , priof (200mg) , olfi (200mg) , diaox (200mg) , oflanit (200mg) , flox o(200mg) , o f l(200mg) , upton (200mg) , opod (200mg) , b flox fc(200mg) , himocin (200mg) , o floxa(200mg) , symflox (200mg) , minimax (200mg) , o floxacin(200mg) , pentis (200mg) , floroquin (200mg) , oday (200mg) , odiff (200mg) , vox (200mg) , clofcin (200mg) , ofexin (200mg) , ofloplas (200mg) , olgo (200mg) , voflox (200mg) , oflares (200mg) , oftarx (200mg) , orcin (200mg) , evaflox (200mg) , nicocin (200mg) , oflod (200mg) , o quin(200mg) , oflet (200mg) , kaflo (200mg) , oflobid (200mg) , oxiza (200mg) , siflox (200mg) , ofsis (200mg) , oftum (200mg) , zocin (200mg) , foxiabh (200mg) , ofran (200mg) , ofwas (200mg) , fl (200mg) , ofset (200mg) , biocin (200mg) , tablo (200mg) , obid (200mg) , ofx (200mg) , eufoquin (200mg) , ofnova (200mg) , zanof (200mg) , optra (200mg) , oflocan (200mg) , microf (200mg) , atofcin (200mg) , lox (200mg) , gen o(200mg) , exvid (200mg) , a flox(200mg) , aflox (200mg) , zerocin (200mg) , oftop (200mg) , arlox (200mg) , falcon (200mg) , ofloxamac (200mg) , obactin (200mg) , aviflox (200mg) , maxflo (200mg) , asflox (200mg) , oltaur (200mg) , ofcon (200mg) , baroflox (200mg) , venfloxyn (200mg) , oflee (200mg) , asof (200mg) , terflox (200mg) , bidoflox (200mg) , manflox (200mg) , smiflox (200mg) , ofla d(200mg) , eflow (200mg) , oflodex (200mg) , asofal (200mg) , upvid (200mg) , talflo (200mg) , oflokon (200mg) , ofmed (200mg) , nida (200mg) , ofn (200mg) , ofro (200mg) , oflosar (200mg) , ofad (200mg) , oplaf (200mg) , bituflox (200mg) , activid (200mg) , cinlox (200mg) , oflovac (200mg) , sinox (200mg) , adoxin (200mg) , riviflox (200mg) , aeroflox (200mg) , setoff (200mg) , ultraflox (200mg) , ofheal (200mg) , oxcin (200mg) , efloxin (200mg) , bio flo(200mg) , offy (200mg) , bulldose (200mg) , unoflox (200mg) , macflo (200mg) , ovipine (200mg) , tyflo (200mg) , ofan (200mg) , offer (200mg) , xeroflox (200mg) , aceof (200mg) , ofer (200mg) , gmd of(200mg) , floxiquin (200mg) , zoaflox (200mg) , axioff (200mg) , onflox (200mg) , ofladol (200mg) , o grid(200mg) , pik (200mg) , xlo (200mg) , quinoflox (200mg) , ofnex (200mg) , glocin (200mg) , neobid (200mg) , taricin (200mg) , o 4u(200mg) , ogrid (200mg) , owa (200mg) , cyboflox (200mg) , topquin (200mg) , floxur (200mg) , oxem (200mg) , o cebran fc(200mg) , oflawin (200mg) , ofics (200mg) , oflason (200mg) , oflabid (200mg) , gyroflox (200mg) , otox (200mg) , flox (200mg) , amoflox (200mg) , oa (200mg) , flovid (200mg) , zerobac (200mg) , ofor (200mg) , flopen (200mg) , ofbact (200mg) , neflox (200mg) , oflas (200mg) , orav (200mg) , rombiflox (200mg) , oflxcin (200mg) , of (200mg) , flobacin (200mg) , barflox (200mg) , ofo (200mg) , axflo (200mg) , oflobact (200mg) , provo (200mg) , oflik (200mg) , oflovid (200mg) , olvex (200mg) , ofnis (200mg) , quitus (200mg) , cinflox (200mg) , biovid (200mg) , contromax (200mg) , ozoflox (200mg) , rayflox (200mg) , obiotic (200mg) , ofrut (200mg) , rapid (200mg) , snolox (200mg) , foxilox (200mg) , indocin (200mg) , ofcif (200mg) , loxin (200mg) , zemat (200mg) , ofbid (200mg) , glofty (200mg) , ofgo (200mg) , leoflox (200mg) , opeq (200mg) , oftree (200mg) , oflatoz (200mg) , inflobid (200mg) , opax (200mg) , bekker (200mg) , oflaset (200mg) , entric (200mg) , otic (200mg) , inoflox (200mg) , bofloden (200mg) , ofgon (200mg) , ofly (200mg) , ofloquin (200mg) , o chem(200mg) , obd (200mg) , ofcor (200mg) , oriflox (200mg) , kureflox (200mg) , ofkhush (200mg) , oxagram (200mg) , oxcure (200mg) , zenosam (200mg) , novofran (200mg) , oflo ram(200mg) , oflobe (200mg) , nuflexin (200mg) , bactivid (200mg) , tel oflox(200mg) , eocin (200mg) , otex (200mg) , ofrik (200mg) , oyxin (200mg) , gflox (200mg) , trycin (200mg) , v flox(200mg) , ofkab (200mg) , zanobid (200mg) , olife (200mg) , ofsi (200mg) , floxaze (200mg) , lofoz (200mg) , ecocin (200mg) , annlox (200mg) , ofnic (200mg) , floxar (200mg) , reo (200mg) , ofni (200mg) , omflox (200mg) , oxoism (200mg) , milli (200mg) , ofven dt(200mg) , oflodiz (200mg) , olas (200mg) , alfoxin (200mg) , oflak (200mg) , quintec (200mg) , tanox (200mg) , triflox (200mg) , aoxin (200mg) , olafsun (200mg) , scoff (200mg) , ofloma (200mg) , oley (200mg) , flosri (200mg) , polo (200mg) , zanoquin (200mg) , magof (200mg) , floxamed (200mg) , ofspin (200mg) , of pan(200mg) , oflonit (200mg) , rof (200mg) , gemocin (200mg) , ofast (200mg) , ocent (200mg) , ofloter (200mg) , ophar (200mg) , ofvas (200mg) , oflo (200mg) , meuflox (200mg) , olox (200mg) , niolox (200mg) , arvid (200mg) , klof (200mg) , ovax (200mg) , ofix (200mg) , oven (200mg) , obit (200mg) , ofel (200mg) , sayoflox (200mg) , oflect (200mg) , prilox (200mg) , orixa (200mg) , volvid (200mg) , oxx (200mg) , offdun (200mg) , z oflox(200mg) , deltaflox (200mg) , oxa (200mg) , meflox (200mg) , oxeol (200mg) , auroflox (200mg) , soziflox (200mg) , vonof (200mg) , c off(200mg) , wyflox (200mg) , rectof (200mg) , zof (200mg) , zoflox (200mg) , gross (200mg) , pifoxacin (200mg) , toro (200mg) , zeof 12(200mg) , aof (200mg) , flo fast(200mg) , bactof (200mg) , onyx (200mg) , zoflin (200mg) , oks (200mg) , newflox (200mg) , maxof 200(200mg) , numis o(200mg) , ozer (200mg) , sparox (200mg) , uflox (200mg) , teflocin (200mg) , ofax (200mg) , war (200mg) , vinflox (200mg) , ofrid (200mg) , sarbflox (200mg) , netflow (200mg) , olpit (200mg) , maxof (200mg) , avicin (200mg) , anaflox (200mg) , ofta (200mg) , xaflo fc(200mg) , aqlox (200mg) , veeflox (200mg) , opel (200mg) , orion q(200mg) , matflox (200mg) , oflores (200mg) , ofcent (200mg) , ntflox (200mg) , zyflox (200mg) , oflobit (200mg) , aloof (200mg) , viflox (200mg) , oxiflox (200mg) , quinox (200mg) , e flox(200mg) , floxet (200mg) , anoflox (200mg) , anflox (200mg) , duflox (200mg) , oflabin (200mg) , flogard (200mg) , oflazen (200mg) , ofloron (200mg) , essox (200mg) , onilox (200mg) , ofpil (200mg) , qubid (200mg) , oflotak (200mg) , oftec (200mg) , onova xl(200mg) , p oflox(200mg) , oflox (200mg) , sayof (20mg) , deblo (200mg) , oflolik (200mg) , oflagard (200mg) , ofacin (200mg) , rosoflox (200mg) , orant (200mg) , o loxin(200mg) , volox (200mg) , ariflox (200mg) , ofal 2(200mg) , leof (200mg) , sopoxin (200mg) , truflox (200mg) , oflogen (200mg) , zerivid (200mg) , ofc (200mg) , stano (200mg) , ofman (200mg) , pdon (200mg) , sunflox (200mg) , ofkair (200mg) , nbflox (200mg) , moflox (200mg) , remflox (200mg) , sanflox (200mg) , o (200mg) , jonflox (200mg) , jox (200mg) , joncip (200mg) , zerof (200mg) , zobit (200mg) , zulfy (200mg) , blacin (200mg) , zablox (200mg) , ofina (200mg) , ofag (200mg) , ofist (200mg) , uniflox (200mg) , oflocos (200mg) , veroflo (200mg) , cureof (200mg) , oxalic (200mg) , obact (200mg) , okil (200mg) , zenof (200mg) , bactiout (200mg) , aurcin (200mg) , o bact(200mg) , oxan (200mg) , floxwin (200mg) , zofan (200mg) , oftus (200mg) , ofzen (200mg) , zuzox (200mg) , cinoflox (200mg) , ofcin (200mg) , obacta (200mg) , open (200mg) , xflo 2(200mg) , oflofam (200mg) , biotic o(200mg) , oflomac (200mg) , oflosyn (200mg) , joflix (200mg) , r off(200mg) , r flox(200mg) , spec (200mg) , ofvan (200mg) , oflomarc (200mg) , ofwin (200mg) , rofbact (200mg) , osflox (200mg) , oxdiflox (200mg) , ecoflox (200mg) , joflox (200mg) , reoflox (200mg) , essasin (200mg) , hexoflo (200mg) , ofdol (200mg) , agroflox (200mg) , simflox (200mg) , flex (200mg) , ethiflox (200mg) , univid (200mg) , gilflox (200mg) , oxal (200mg) , suof (200mg) , xal (200mg) , teezflox (200mg) , panaflox (200mg) , exo (200mg) , uf act(200mg) , doflo (200mg) , ofshin (200mg) , covax (200mg) , hoflo (200mg) , rolox (200mg) , ofia (200mg) , ofquin (200mg) , ofikel (200mg) , useflox (200mg) , modquin (200mg) , tonocin forte(200mg) , halflox (200mg) , aliox (200mg) , oxip (200mg) , toflur (200mg) , alox (200mg) , zeelox (200mg) , xolof (200mg) , oflot (200mg) , ofloin (200mg) , ofral (200mg) , broflox (200mg) , cecin (200mg) , supaxin (200mg) , scalox (200mg) , of plus(200mg) , geflox (200mg) , ofcoy (200mg) , zofcin (200mg) , oflopus (200mg) , ole (200mg) , o fane(200mg) , oflotec (200mg) , alproxen (200mg) , lami o(200mg) , ranocin (200mg) , biolof (200mg) , keflox (200mg) , actoflox (200mg) , say o flox(200mg) , pin (200mg) , floxun (200mg) , yudlox (200mg) , biobid (200mg) , aqocin (200mg) , easyflox (200mg) , oflokos (200mg) , oflobard (200mg) , souf (200mg) , arviflox (200mg) , flo (200mg) , awnaflox (200mg) , vj flox(200mg) , ojen (200mg) , bellum (200mg) , jeflox (200mg) , osiflox (200mg) , sarflok (200mg) , q flox(200mg) , floz (200mg) , okcin (200mg) , kriflox (200mg) , oflict (200mg) , floxicure (200mg) , encin (200mg) , oflocem (200mg) , eflobid (200mg) , oftek (200mg) , hineoflox (200mg) , oflin (200mg) , flora (200mg) , oflan (200mg) , fantim (200mg) , oflozane (200mg) , garantey (200mg) , zeof (200mg) , inflobact (200mg) , oflomeb (200mg) , kimflox (200mg) , duof (200mg) , oftem (200mg) , laflox (200mg) , cucin (200mg) , jflo (200mg) , alof (200mg) , zoflo (200mg) , loft (200mg) , cadof (200mg) , ofac (200mg) , ofet (200mg) , ocuflox (200mg) , oflavid (200mg) , ofspan (200mg) , boxin (200mg) , pebiotic (200mg) , gyrocin (200mg) , lifof (200mg) , venof (200mg) , tocin (200mg) , xyflox (200mg) , flow (200mg) , oqueen (200mg) , p flox(200mg) , tab ofran(200mg) , altoxin (200mg) , abflox (200mg) , eradin (200mg) , cosflox (200mg) , ocinol (200mg) , foxin (200mg) , urofin (200mg) , gravflox (200mg) , ofexa (200mg) , conflox (200mg) , qutox (200mg) , mof (200mg) , ocin (200mg) , reflo (200mg) , march (200mg) , flagday (200mg) , pvflox (200mg) , inflox (200mg) , topper (200mg) , oflaxin (200mg) , bactoff (200mg) , noff (200mg) , flamet (200mg) , odeflox (200mg) , mofcare (200mg) , athoxin (200mg) , avox (200mg) , altox (200mg) , syflox (200mg) , visioflox (200mg) , ofsyte (200mg) , kinsflox (200mg) , crof (200mg) , zacin (200mg) , denof (200mg) , bioz (200mg) , oflowic (200mg) , relox (200mg) , rflox (200mg) , romiflox (200mg) , osani (200mg) , oro (200mg) , ocim (200mg) , oflix (200mg) , oflosun (200mg) , melof (200mg) , reflox (200mg) , fitbit (200mg) , ociflox (200mg) , floxal (200mg) , ociz (200mg) , infoxin (200mg) , ofy (200mg) , ofsar (200mg) , oloxy (200mg) , floxicare (200mg) , bof (200mg) , sanflo (200mg) , ofcure (200mg) , oflact (200mg) , deflox (200mg) , bacter (200mg) , genopax (200mg) , esterflox (200mg) , ot 200(200mg) , floxit (200mg) , xof (200mg) , cornitis (200mg) , ofex (200mg) , floxole (200mg) , ofcare (200mg) , oflacan (200mg) , bocin (200mg) , zanox (200mg) , oflotech (200mg) , olaxi (200mg) , bact (200mg) , evi (200mg) , flo flox(200mg) , ulox 200(200mg) , glof (200mg) , ofdex (200mg) , alfo (200mg) , varflox (200mg) , moflin (200mg) , oflage (200mg) , raxivid (200mg) , ofloxain (200mg) , eniflox (200mg) , woofox (200mg) , spaflox (200mg) , kcflox (200mg) , oxlife (200mg) , avioff (200mg) , nbox (200mg) , syflores (200mg) , rational (200mg) , ofden (200mg) , kaloxur (200mg) , offcol (200mg) , oveflox (200mg) , cozan (200mg) , otago (200mg) , efox (200mg) , oflasia (200mg) , ofder (200mg) , fydof (200mg) , orflox (200mg) , oflostar (200mg) , oftic (200mg) , casflox (200mg) , flomin (200mg) , ioflox (200mg) , oflopar (200mg) , ofcia (200mg) , vizoflox (200mg) , peeflox (200mg) , oflodys (200mg) , ofloc (200mg) , sperg (200mg) , ofloden (200mg) , subh oz(200mg) , ofovac (200mg) , checkmet o(200mg) , oftrix (200mg) , panof (200mg) , arrow (200mg) , ofloget (200mg) , asoflox (200mg) , ofzac (200mg) , fox (200mg) , turboflox (200mg) , o ron(200mg) , verflox (200mg) , cloflox (200mg) , pace o(200mg) , gyrofix (200mg) , cinox (200mg) , tarizex (200mg) , sofcin (200mg) , gkon (200mg) , tariflox (200mg) , floxaquin (200mg) , oftal (200mg) , ofin (200mg) , wiflox (200mg) , scorcin (200mg) , loxer (200mg) , repcin (200mg) , floxin (200mg) , adocin (200mg) , pureof (200mg) , vidof (200mg) , oflocyp (200mg) , emucin (200mg) , biofast (200mg) , medilox (200mg) , offtex (200mg) , eufox (200mg) , oflonetra (200mg) , fineoff (200mg) , necflo fc(200mg) , mexaflo (200mg) , doact (200mg) , nestoflox (200mg) , oxo (200mg) , cyflox (200mg) , oflute (200mg) , ofmark (200mg) , festive (200mg) , bactorax (200mg) , ediflox (200mg) , zenotas (200mg) , okaflox (200mg) , sinflo (200mg) , oflotas (200mg) , oflacin (200mg) , oracin (200mg) , tarivid (200mg) , qstox (200mg) , offilox (200mg) , zerof (60ml) , oflomac iv(100ml) , heof (200mg) , reliflox (200mg) , o cebran(100ml) , of (100ml) , olfi (100ml) , oflostar iv(100ml) , bestoflox (100ml) , zo iv(100ml) , alproxen (100ml) , zenflox (100ml) , duflox (100ml) , supaxin (100ml) , ofspan iv(100ml) , oflox (100ml) , siflox (100ml) , oflotas (100ml) , scoff iv(100ml) , oflin iv(100ml) , antifox (100ml) , doact 200(200mg) , oflnis (200mg) , ecsflox (200mg) , recure (200mg) , tarizen o(200mg) , zenflox i.v fluid(100ml) , divflox (200mg) , oflic (200mg) , oflobaz (200mg) , zocare (200mg) , nex o(200mg) , uneek (200mg) , biotic (200mg) , oflok (200mg) , nox (200mg) , ocebran (200mg) , ofmax (200mg) , cycloset (200mg) , ducidal plus(200mg) , axif (200mg) , o cibran(200mg) , eldeflox (200mg) , oflem (200mg) , neva (200mg) , atoflox (200mg) , oflopip (200mg) , ofit (200mg) , siaflox (200mg) , genflox (200mg) , tisol (200mg) , yaflox oval(200mg) , yaflox oval(200mg) , yaflox round(200mg) , zypovid solution(200mg) , ofnet (200mg) , zopi (200mg) , ronflox (200mg) , woflox (200mg) , oflibact (200) , toflox (200mg) , toflox (200tab) , oflox (200tab) , oflox infusion(200mg) , olfi cef tab(10s) , olfi pod(200/200tab 10) , oraflox (200mg) , piraflox (200mg) , zanocin f , oran (200) , ornoxin tab , obact (200tabs) , odbro 200alu-alu , odbro 200copper , odbro 200yellow , zanocin (400mg) , floxokay tab , oflapoon tab , oflokay tab , ozel tab , zenova tab


Generic ( Ofloxacin )Typical use Of Ofloxacin :To Treat Bacterial Infections Including Urinary Tract Infections, Respiratory Infections , Skin And Soft Tissue Infections, Sexually Transmitted Infections (of Urethra And Cervix) And External Eye Infections (conjuctivitis).
Mechanism of action of Ofloxacin :Ofloxacin Belongs To The Group Of Medicines Called Fluoroquinolone Antibiotics. They Cure The Infection By Inhibiting The DNA Formation And Killing The Bacteria.
Drug Interaction of Ofloxacin :Ofloxacin May Interact With Other Drugs Including Drugs That Are Used To Treat The Abnormal Rate And Rhythm Of Heart (antiarrythmics Viz Quindine, Hydroquindine, Disopyramide, Amiodarone, Sotalol, Dofetilide, Ibutilide), Tricyclic Anti-depressants , Antibiotics (azithromycin) And Some Anti-psychotics. Always Consult Your Physician For The Change Of Dose Regimen Or An Alternative Drug Of Choice That May Strictly Be Required.
Side effects of Ofloxacin :When Used As Eye-drops, Side Effects Include Visual Disturbance, Tearing, Mild Stinging, Burning Or Pricking, Irritation, Ocular Discomfort, Inflammation, Redness, Itching, Allergic Reactions In The Eye (including Itchiness Of The Eye And Eyelid), Sensitivity To Light, Eye Swelling. When Used Orally, Side Effects Include Dizziness, Nausea, Allergic Reactions (swelling Of Face, Lips Or Other Parts Of The Body; Rash Or Itching On The Skin; Swelling Of The Mouth, Tongue Or Throat That Can Obstruct The Airways Which May Cause Wheezing, Difficulty Swallowing, Breathing Or Shortness Of Breath; Severe Sudden Life-threatening Allergic Reaction), Swelling Of The Face.

INTERACTIONS OF OFLOXACIN


How Ofloxacin will impact on Pregnancy ?

Studies In Animals Have Shown Risk To Fetus, However There Are No Sufficient Studies In Humans. This Drug May Be Used In Pregnant Women If Benefit Outweighs The Risk. Patients Should Follow The Advice Of The Doctor Regarding Its Use.

How Ofloxacin will impact during lactation(breastfeeding) ?

Contraindicated: The Drug Should Not Be Used By Breastfeeding Women, As Evidences From Studies Have Shown That There Is A High Risk Of Causing Significant Damage To Infants.

Medicine & Alcohol use and effect of Ofloxacin

No Studies Found