Drug manufacturer Comed Chemicals Ltd ( 160 products)


List Of all medicine manufactured by Comed Chemicals Ltd ( By Medicine type )


Medicine Type Medicine Count
Tablet : Ranicom (150mg) , Ranicom (300mg) , Roxmed Kid(50mg) , Roxmed (150mg) , Comzid (40mg) , Comzid (80mg) , Glimcom (1mg) , Glimcom (2mg) , Lyser (5mg) , Grisomed (250mg) , Grisomed (375mg) , Lyser Forte(10mg) , Belar (0.5mg) , Eromed (333mg) , Belar Forte(1mg) , Ceso Ec(20mg) , Ceso Ec(40mg) , Ceso Ec(30mg) , Simvax (10mg) , Simvax (20mg) , Medistat (500mg) , Rizi (5mg) , Proloc (40mg) , Zacy Sr(500mg) , Asicom (75mg) , Loscom (25mg) , Loscom (50mg) , Comzid M(40mg) , Tramed Sr(50mg) , Tramed Sr(100mg) , Metcom (500mg) , Colcefy Dt(200mg) , Metcom (850mg) , Rapco (10mg) , Rapco (20mg) , Lipcy (50mg) , Lipcy Sr(100mg) , Atcom (25mg) , Atcom (50mg) , Recartix , Torsa (10mg) , Torsa (20mg) , Amlocom (2.5mg) , Amlocom (5mg) , Amlocom (10mg) , Recartix Forte , Recartix Dn(50mg) , Carvimed (3.125mg) , Carvimed (12.5mg) , Codroxil Kt(125mg) , Codroxil Kt(250mg) , Codroxil (500mg) , Decand (200mg) , Codroxil (250mg) , Exeption (250mg) , Fegra (120mg) , Fegra (180mg) , Lyser (20mg) , Milcef (125mg) , Recard (5mg) , Zacy Sr(100mg) , Comtrixo (100mg) , Comtrixo (200mg) , Paxolmr , Asicom Plus , Decand V3(200mg) , Decand V6(100mg) , Comzidm , Darmed , Comspa , Ogest (100mg) , Ogest (200mg) , Livtop , Gitarg1 (1) , Gitarg2 (2) , Rizid , Nimcommr (2mg) , Ttamed Let(500mg) , Recartix Plus , Recartix Plus Tab. , Dolomed Mr , Ofzo , Dolomed Mr Tab. , Ofzo Tab. , Dolomed , Lacom Cv(625mg) , Lacom Cv(625) , Lipcy Mr , Lyser D , Lyser Dp Tab , Lyser Dp , Lyserd , Medler Tab , Medler , Zacy P , Zacyp , Milcef (250mg) , Milcef (500mg) , Belar Forte Tabs , Femed Tab , Lyser Tabs , Lyto Tab(10s) , Voglicad (0.2mg) , Voglicad (0.3mg) , Zacy Sr Tab , Lyser Forte Tab 106
Capsule : Codox (100mg) , Comron , Comscav , Comscav Forte , Layo , Nodi (100mg) , Caldob (500mg) , Violet (100mg) , Rapcod , Lacom , Lyto 11
Syrup : Eromed (60ml) , Eromed Skin(30ml) , Colceft (60ml) , Colcefy (30ml) , Codroxil (125mg) , Codroxil (125dry 30ml) , Comtrixo Dry , Comtus Linctus , Comtus Linctus(1ml) , Femed (150ml) , Medler (60ml) , Sudex Ar 12
Cream : Eromed Skin(30gm) , Belar Skin(15gm) , Lipcy (30gm) , Decand Skin(15gm) , Decand B , Decand Bg 6
Injection : Comcort (10mg) , Cecort (40mg) , Comcort (40mg) , Medistat (250mg) , Iscom (10mg) , Colcef (250mg) , Comtrix (250mg) , Colcef (500mg) , Comtrix (500mg) , Colcef (1000mg) , Comtrix (1000mg) , Tramed (100mg) , Dolomed T(1mg) , Tramed (50mg) , Dolomed T(2mg) , Colbol (100mg) , Amicom (100mg) , Colbol (250mg) , Amicom (250mg) , Lipcy (75mg) , Colbol (500mg) , Amicom (500mg) , Spado , Cefac 24
Suppository : Decand (100mg) 1